Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FASOPLAST

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1974

Από τότε δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων,
μεταφοράς νερού, συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης , από PVC-U,
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEXb-PERT) καθώς και μαλακό PVC για σωλήνες ποτίσματος κήπου.

Η Εταιρεία εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις εφαρμογές μεταφοράς υγρών, συμπεριλαμβανομένων των αερίων για τον εγχώριο και τον δημόσιο τομέα.

Η έδρα και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Faso-Plast SA καλύπτουν συνολικά
45.000 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου Αττικής
κοντά στην Αθήνα και μόλις 20 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά.

Το βιομηχανικό συγκρότημα αποτελείται από 6 κτίρια, χώρο αποθήκευσης 16.000 τετραγωνικών μέτρων και φυσικά τα γραφεία της εταιρείας.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των γραμμών παραγωγής αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της Faso-Plast βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • Ακολουθεί και επενδύει συνεχώς σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
 • Συνεχείς ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Στόχος της Εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τηςαγοράς, στο σήμερα και στο μέλλον, καθώς και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της.

Η φιλοσοφία αυτή μας έχει τοποθετήσει μεταξύ των ηγέτιδων εταιρειών στο χώρο μας και ενθαρρύνει το εργατικό δυναμικό και τη διοίκησή του να συνεχίσουν με αφοσίωση και δυναμισμό τη μακρόχρονη και δημιουργική πορεία της Εταιρείας.

Περίπου 80 εξειδικευμένοι τεχνικοί και 15 έμπειροι μηχανικοί που ειδικεύονται στη μηχανική, χημική και βιομηχανική μηχανική είναι η ραχοκοκαλιά της Εταιρείας.

Εξασφαλίζουν την παραγωγή από την αρχή μέχρι το τέλος: έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών, εποπτεία διαδικασιών παραγωγής, έλεγχος ποιότητας τελικού προϊόντος, καθώς και ολοκλήρωση νέων επενδύσεων και σχεδιασμός νέων προϊόντων.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Faso-Plast έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την πώληση πλαστικών σωλήνων πίεσης, αποχέτευσης και δομικών κατασκευών από PVC-U και πλαστικών σωλήνων από ΡΕ και ΡΡ.

Η Faso-Plast ελέγχεται κάθε χρόνο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001 από πιστοποιημένους οργανισμούς μέλη του Διεθνούς Δικτύου Πιστοποίησης IQNet.

Εκτός από την πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001, η Faso-Plast S.A. είναι επίσης πιστοποιημένη από την τα ακόλουθα Διεθνή Ινστιτούτα Ποιότητας:

 

SKZ TeConA GmbH (μηχανικές ιδιότητες)
WRAS (πιστοποιητικό ποσιμότητας).
ISO 1400.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ R&D ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το βιομηχανικό εργαστήριο βρίσκεται σε μια ειδική περιοχή του συγκροτήματος, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα βαθμονομούνται ετησίως βάση ειδικής διαδικασίας.

Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Faso-Plast εκτελεί συνεχώς όλες τις απαιτούμενες δοκιμές σε ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων.

Ο κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα:

 • Μηχανή για τις δοκιμές εσωτερικής πίεσης
 • Έλεγχος πρόσκρουσης (βάρος πτώσης)
 • Εκκινητής κρούσης εκκρεμούς
 • Μετρητής ροής μάζας τήγματος
 • Στήλη για το βαθμό εγκάρσιας σύνδεσης
 • Μηχανή ελέγχου VICAT
 • Φούρνος για τη δοκιμή αναστροφής θερμότητας
 • Μηχανή για τις ιδιότητες επιμήκυνσης / συμπίεσης
 • Εργαστηριακός κοκκοποιητής
 • Μηχανή φρεζαρίσματος για την προετοιμασία του δείγματος
 • Συσκευή ψύξης για την προετοιμασία των δειγμάτων (0oC)
 • Πίεση του ελεγκτή
 • Όργανα μέτρησης διαστάσεων
 • Εργαστηριακό μίξερ υλικών
 • Μετρητής UV (Αλλοίωση προϊόντων)

Fasoplast

Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική, την μακρόχρονη και δημιουργική πορεία, ώστε να μπορούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες αλλά και στις ανάγκες του αύριο.

Γρηγ. Χρ. Φασόης Διευθύνων Σύμβουλος

Χρόνια εμπειρίας

Συμπλέγματα