Πιστοποιητικά Fasoplast

Η αφοσίωσή μας να ανταποκριθούμε στα αυστηρότερα τεχνικά πρότυπα τόσο στην παραγωγή όσο και στην έρευνα μας βοήθησε να γίνουμε ηγέτης της βιομηχανίας.