Προϊόντα

FASO PP

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου Triplex, 3L ultra strong. Με Εξαιρετικές Ιδιότητες Ηχομόνωσης.

Συστήματα αποχέτευσης PVC-U

Γκρι και Λευκά, συστήματα αποχέτευσης γενικής χρήσης, σωλήνες και εξαρτήματα.

Θέρμανση και παροχή πόσιμου νερού PP-R

Πολυπροπυλένιο Random, συστήματα σωλήνων και εξαρτήματα από ορείχαλκο.

Θέρμανση και παροχή πόσιμου νερού PE-Xb PE-RT

Πολυαιθυλένιο PE-Xb, PE-RT με μονωτικό αφρό, κατάλληλο για συστήματα θέρμανσης.

Συστήματα ύδρευσης γενικής χρήσης PE

Σωλήνες πολυαιθυλενίου με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες για μεταφορά αερίου, νερού και εφαρμογές γενικής χρήσης.

Λάστιχα Ποτίσματος

Εξαιρετικά ανθεκτικοί σωλήνες από PVC και εύκαμπτοι σωλήνες με μεγάλη διάρκεια ζωής για εφαρμογές στον κήπο.

Συστήματα πίεσης PVC-U

Σωλήνες υψηλής πίεσης και εξαρτήματα για παροχή νερού.

Συστήματα αποχέτευσης PVC-U

Υψηλής αντοχής σωλήνες και εξαρτήματα κατάλληλα για συστήματα αποχέτευσης.
spacers pvc for construction

Αποστάτες Οπλισμού

Αποστάτες Οπλισμού για κατασκευαστικές εφαρμογές