Συστήματα Υδρευσης Γενικής Χρήσης

PE 100

Παροχή Νερού & Γενική Χρήση PE

HDPE

Σωλήνες για Πολλαπλές Εφαρμογές και Προστασία Καλωδίων (Τηλεπικοινωνιακά Καλώδια)

LDPE (Drip)

Σωλήνες Για Γεωργικές Εφαρμογές

Σωλήνες MDPE

Σωλήνες Για Αυτόματες Εφαρμογές Άρδευσης

Hydrofas

Σωλήνες Μεταφοράς Πόσιμου Νερού

Φυσικό αέριο PE

Σωλήνες Μεταφοράς Αερίου

PE Εξαρτήματα

ΡΕ Εξαρτήματα injection

ΡΕ Εξαρτήματα Ηλεκτροσυγκόλλησης